Poziv na radionicu

Drage žene,  Udruga žena TransFem vas poziva na drugu edukaciju na temu – Osnaživanje žena suočenih s diskriminacijom i kršenjem ljudskih prava u sklopu Projekta “Ž.U.T.I. ZNAK! ŽENE U TRANSPORTU INSPIRIRAJU.” Na radionici će se govoriti o hijerarhiji potreba i napraviti će se test životnog zadovoljstva. Upoznati ćemo neke negativne oblike ponašanja kao što su: …

Noćni marš za dostojanstvene uvjete rada žena u prometnom sektoru

Za ovogodišnji Dan žena udruga žena TransFem je u fokus postavila zapošljavanje, uvjete rada i napredovanje žena u prometnom sektoru koje je povezano s brojnim preprekama s kojima se žene suočavaju gotovo u svim poslovnim i društvenim područjima u kojima predstavljaju manjinu. Prijevoznici svaki dan pokreću svijet – povezujući stotine tisuća ljudi diljem naših gradova …