Osnaživanje žena kroz grupe podrške

Udruga žena TransFem održala je drugu, hibridnu, edukaciju na temu – Osnaživanje žena suočenih s diskriminacijom i kršenjem ljudskih prava u sklopu Projekta “Ž.U.T.I. ZNAK! ŽENE U TRANSPORTU INSPIRIRAJU“ koji financira Grad zagreb. U prvom je dijelu radionice predsjednica udruge žena TransFem, Katarina Mindum, mag. polit. govorila o obvezujućim aktima u RH i institucionalnim okvirima …

Pridruži nam se!

Znaš li koliku snagu imaš i da možeš promijenite situaciju u kojoj se nalaziš?

Znaš li da je u tijeku Projekt Ž.U.T.I. Znak – žene u transportu inspiriraju – koji se bavi promicanjem ravnopravnosti i zaštite žena u prometnom sektoru, koji je financirao Grad Zagreb, a koji provodimo u suradnji sa Savezom za željeznicu?

Žene u prometnom sektoru: rezultati istraživanja i rasprave na okruglom stolu

U sklopu projekta Ž.U.T.I. Znak – žene u transportu inspiriraju, koji provodi udruga TransFem u partnerstvu sa Savezom za željeznicu, financiranom iz proračuna Grada Zagreba, obilježen je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Cilj projekta je promicati ravnopravnost i zaštitu žena u prometnom sektoru, koji je tradicionalno rodno segregiran i diskriminatoran. U okviru projekta, …

Ženama u sektoru u kojem one predstavljaju manjinu zaposlenih

Drage sve, Zamolili bih vas da odvojite malo vremena i ispunite ovu kratku anketu ANKETA namijenjenu ženama!  Riječ je o anketi kojoj je cilj sakupiti podatke o problemima i položaju žena u poslovnom okruženju. Ispunjavanje  je anonimno i dobrovoljno, a potrebno je odvojiti maksimalno 5 minuta! Za one koji žele znati malo više: Anketa se provodi u sklopu projekta ‘Ž.U.T.I. znak’ …

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama – 22. rujna

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama je baš kao i Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama odabran u znak sjećanja na brutalno ubijene žene. Hrvatski je sabor je 2004. godine za obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama  odabrao 22. rujna 1999. u znak sjećanja  na dan kada su na Općinskom sudu …

U tijeku je projekt Ž.U.T.I. ZNAK

Udruga TransFem počinje s realizacijom svog 1. projekta: Ž.U.T.I. ZNAK je unapređenje i promicanje prava žena u rodno segregiranom zanimanju Projekt je financiran kroz Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz proračuna Grada Zagreba za područje promicanja ljudskih prava. Prvu aktivnost provodimo zajedno sa SZŽ i poklapa se s temom nacionalnog dana borbe …

Željeznička poduzeća pred ambicioznim ciljem

U roku od 24 mjeseca od potpisivanja autonomnog  sporazuma svako poduzeće povezano s CER-om definira i provodi politiku rodne ravnopravnosti i raznolikosti. Poduzeća bi trebala definirati tu politiku u prvih 12 mjeseci nakon potpisivanja, uzimajući u obzir načela i mjere utvrđene u sljedećim područjima politike: – područje politike 1.: općenita politika rodne ravnopravnosti – područje …

Do boljih rezultata povećanjem zastupljenosti žena

Rodna raznolikost na tržištu rada izvor je obogaćivanja i boljih rezultata. Doprinosi boljim radnim uvjetima za sve i atmosferi poštovanja među zaposlenicima. Privlačenje većeg broja žena u željeznički sektor, ali i u druge sektore u kojima su žene podzastupljene i njihovo zadržavanje važno je iz raznih razloga: • Demografska kretanja u željezničkom sektoru su složena, …

Potpisan „Sporazum europskih socijalnih partnera o ženama u željezničkom prometu”

Obvezujući Sporazum između Zajednice europskih željezničkih i infrastrukturnih poduzeća (CER) i Europske federacije radnika u prometu (ETF)” potpisan je 5. studenoga 2021., a u svakoj članici CER-a i ETF-a  mora se implementirat kroz dvije sljedeće godine. Ovaj obvezujući autonomni europski sporazum u skladu je s ciljevima i zadacima Europske unije. To je naglašeno u prijedlogu …