Polazeći od interesa, potreba i prava svojih članica kao i gospodarsko-sistemskog uređenja, Udruga će svoju ulogu zasnivati na osnaživanju žena, uključivanju i umrežavanju te prevenciji kroz slijedeće programske ciljeve:

 • okupljanje članica kroz organizaciju seminara, okruglih stolova, savjetovanja i sličnih oblika formalnog rada;
 • organizacija neformalnog druženja članica u svim većim gospodarskim središtima u Hrvatskoj;
 • povezivanje sa sličnim organizacijama u susjednim zemljama i svijetu i zajednički rad na ostvarivanju ciljeva Udruge;
 • informiranje članica o temama od interesa za žene zaposlene u prijevoznom sektoru te o aktivnostima pojedinih tijela Udruge;
 • izrada znanstvenih analiza o uvjetima rada i zastupljenosti žena u prijevoznom sektoru Hrvatske, poslovnim postignućima  članica i sličnim pitanjima u suradnji s priznatim stručnjacima;
 • stalno praćenje rezultata djelovanja Udruge u društvenom okruženju i objavljivanje rezultata u sredstvima javnog informiranja;
 • praćenje javnih politika i javno zagovaranje;
 • obrazovanje za demokratsko građanstvo;
 • obrazovanje za zaštitu i promicanje ljudskih prava;
 • obrazovanje za održivi razvoj, zdrave načine života i očuvanje prirode;
 • prevencija nasilja nad ženama te pomoć i podrška žrtvama obiteljskog nasilja;
 • suzbijanja i zaštite od diskriminacije;
 • preventivno djelovanje, unapređenje i zaštite zdravlja žena, posebno zaštita i prevencija bolesti reproduktivnog sustava
 • promicanje i razvoj volonterstva;
 • poticanje sudjelovanja žena u odlučivanju;
 • suradnja sa sredstvima javnog informiranja na promidžbi Udruge radi postizanja zadanih ciljeva i ostvarivanja predviđenih programa;
 • Udruga se može učlanjivati u slične asocijacije u zemlji i inozemstvu.