Udruga žena TransFem je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija civilnog društva osnovana 2018. godine, koja djeluje na području Republike Hrvatske.

Radi ostvarivanja svojih strateških ciljeva oslanja se na potpore, donacije, dobrovoljni rad svojih članova i volontera.

Udruzi žena TransFem možete donirati kao pojedinac ili kao tvrtka.
Svoju donaciju možete uplatiti direktno na naš IBAN: HR2724840081135097258


Prilikom ispunjavanja naloga za uplatu molimo navedite sljedeće podatke:

Uplatitelj: puno ime i prezime
Adresa:
IBAN:
Svrha uplate: “Donacija”.
Žiro račun:
Poziv na broj: vaš datum rođenja ili vaš OIB