Za ovogodišnji Dan žena udruga žena TransFem je u fokus postavila zapošljavanje, uvjete rada i napredovanje žena u prometnom sektoru koje je povezano s brojnim preprekama s kojima se žene suočavaju gotovo u svim poslovnim i društvenim područjima u kojima predstavljaju manjinu.

Prijevoznici svaki dan pokreću svijet – povezujući stotine tisuća ljudi diljem naših gradova i zemalja – igrajući vitalnu ulogu u pokretanju gospodarstva i oblikovanju društava. Iako žene čine 50 % opće populacije, promet predstavlja industrijski sektor u kojem je najjače izražena segregacija, sa samo 22% radne snage koju čine žene. Izazov predstavlja feminizacija radne snage u prometu koja iziskuje prilagodbu radnih i životnih uvjeta.

Ulaskom žena u tzv « mušku domenu » mogu nastati konflikti, posebno zbog postojećih stereotipa.

U prometnom sektoru uočen je velik broj slučajeva svih oblika nasilja, pri čemu brojni incidenti nisu prijavljeni. Nasilje treće strane jednako je problematično u prometnom sektoru budući da žene pretežno nalazimo u onim prometnim strukama koje uključuju neposredan kontakt s kupcem zbog čega su više izložene agresivnom ponašanju i napada od strane klijenata. 

Poštovanje nije privilegija, već najjednostavniji način ophođenja s ljudima. Borba protiv diskriminacije i zlostavljanja te usklađivanje poslovnog i osobnog života nisu luksuz s kojim se bavimo samo kada imamo dovoljno vremena i novca.

Ove godine TransFem je sa svojim porukama sudjelovao i na Noćnom maršu povodom međunarodnog Dana žena.

TransFem će svojim aktivnostima, a posebno kroz projekt koji financira Grad Zagreb, Žuti znak – žene inspiriraju- protiv diskriminacije, upozoravati na probleme s kojima se žene suočavaju u prometnom sektoru te ujedno osnaživati žene pružajući im podršku kroz tematske radionice.