Udruga žena TransFem osnovana je 12. travnja 2018. godine.  Uz okupljanje žena iz svih dijelova društva i njihovo umrežavanje, ciljevi udruge su osnažiti žene za aktivniju ulogu u svim segmentima društvenog života i bolje usklađivanje poslovnog i obiteljskog života.

Zapošljavanje, rad i napredovanje žena u prometnom sektoru povezano je s brojnim preprekama s kojima se žene suočavaju gotovo u svim poslovnim i društvenim područjima u kojima predstavljaju manjinu.

Iako žene čine 50 % opće populacije, promet predstavlja industrijski sektor u kojem je najjače izražena segregacija, sa samo 22% radne snage koju čine žene. Izazov predstavlja feminizacija radne snage u prometu koja iziskuje prilagodbu radnih i životnih uvjeta.

Ulaskom žena u tzv « mušku domenu » mogu nastati konflikti, posebno zbog postojećih stereotipa prema kojima muškarci pretežno obavljaju izvršne i poslove tehničara ili poslove koji uključuju fizički rad i veliko radno opterećenje, dok žene pretežno obavljaju poslove uslužne i administrativne prirode.

U prometnom sektoru uočen je velik broj slučajeva svih oblika nasilja, pri čemu brojni incidenti nisu prijavljeni. Nasilje treće strane jednako je problematično u prometnom sektoru budući da žene pretežno nalazimo u onim prometnim strukama koje uključuju neposredan kontakt s kupcem zbog čega su više izložene agresivnom ponašanju i napada od strane klijenata.  

Iako je naše društvo deklarativno demokratsko i antidiskriminirajuće  u praksi se mnogi  suočavaju s nekom od oblika diskriminacije, mobinga, zlostavljanja.

Kroz edukaciju Udruga nastoji podići razinu kvalitete života, poboljšati informiranost žena o njihovim pravima, potaknuti aktivno uključivanje u život zajednice, jačati ekonomski status i neovisnost žena kroz poticanje razvoja poduzetništva.

Zajedno smo jače. Umrežene žene podupiru jedna drugu udružuju znanje, ostvaruju želje, ispunjavaju potrebe, aktivno djeluju i razvijaju svoje sposobnosti.

Pridružite nam se

Jedna drugoj možemo pružiti podršku. Zajedno možemo sve mijenjati na bolje.

Naša vizija je ravnopravno i suvremeno društvo koje prepoznaje i poštuje prava svih ljudi i u kojem demokratski sustav i javne politike ispunjavaju svoju temeljnu svrhu ostvarenja građanskih prava, sloboda i jednakih mogućnosti te osiguravaju pozitivne društvene promjene i kontinuirani napredak zajednice u kojoj živimo.


Misija Udruge žena TransFem je promicanje i zaštita ljudskih prava posebno žena, unaprjeđenje kvalitete života i promicanje razvoja civilnog društva.