U sklopu projekta Ž.U.T.I. Znak – žene u transportu inspiriraju, koji provodi udruga TransFem u partnerstvu sa Savezom za željeznicu, financiranom iz proračuna Grada Zagreba, obilježen je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Cilj projekta je promicati ravnopravnost i zaštitu žena u prometnom sektoru, koji je tradicionalno rodno segregiran i diskriminatoran. U okviru projekta, provedeno je istraživanje o stanju, iskustvima i stavovima žena koje rade u prometnom sektoru te je organiziran okrugli stol na kojem su predstavljeni i raspravljeni rezultati istraživanja.

Provođenje istraživanja

Istraživanje je provedeno u studenom 2023. godine, putem online upitnika koji je bio dostupan na web stranici udruge TransFem i na društvenim mrežama. Upitnik je sadržavao 17 pitanja koja su se odnosila na radno iskustvo, zadovoljstvo poslom, diskriminaciju, nasilje, obrazovanje, obitelj, zdravlje i druge aspekte života i rada žena u prometnom sektoru. Upitnik je ispunilo 66 žena koje rade u različitim područjima prometnog sektora, kao što su željeznica, cestovni promet, zračni promet, pomorski promet i drugi. Metodologija istraživanja je bila kvantitativna, a podaci su analizirani statističkim metodama.

Glavni nalazi i zaključci istraživanja

Istraživanje je pokazalo da žene u prometnom sektoru imaju mnogo izazova, ali i potencijala te da je potrebno podržati ih i osnažiti ih da ostvare svoje prava i mogućnosti. Neka od glavnih nalaza i zaključaka istraživanja su:

– Žene u prometnom sektoru su manje zastupljene, plaćene i cijenjene od muškaraca te se suočavaju s diskriminacijom, stereotipima i predrasudama na radnom mjestu i u društvu.

– Žene u prometnom sektoru su izložene većem riziku od nasilja, uznemiravanja i zlostavljanja, kako od strane kolega, nadređenih i klijenata, tako i od strane partnera i obitelji, zbog njihovog nekonvencionalnog izbora zanimanja.

– Žene u prometnom sektoru imaju manje mogućnosti za obrazovanje, usavršavanje i napredovanje u karijeri te se često suočavaju s nedostatkom podrške, mentorstva i mreženja.

– Žene u prometnom sektoru imaju veće poteškoće u usklađivanju poslovnog i privatnog života te se često osjećaju preopterećene, iscrpljene i nezadovoljne.

– Žene u prometnom sektoru su motivirane, sposobne i kreativne te imaju pozitivan utjecaj na kvalitetu, sigurnost i učinkovitost prometnih usluga i sustava.

– Žene u prometnom sektoru žele veću ravnopravnost, zaštitu i priznanje te imaju brojne prijedloge i preporuke za poboljšanje njihovog položaja i uvjeta rada.

Organiziran okrugli stol

Okrugli stol je organiziran 07. prosinca 2023. godine, u Kući ljudskih prava u Zagrebu. Na okruglom stolu su sudjelovali predstavnici udruge TransFem, Saveza za željeznicu te žene koje rade u prometnom sektoru. Okrugli stol je trajao dva i pol sata, a sastojao se od tri dijela:

Uvodno je dopredsjednica udruge TransFem, Biserka Zorbas, najavila sadržaj i sudionike okruglog stola te predstavila projekt Ž.U.T.I. Znak – žene inspiriraju, njegove ciljeve, aktivnosti i rezultate.

– U prvom dijelu je predsjednica  udruge Transfem, Katarina Mindum, naglasila važnost promicanja ravnopravnosti i zaštite žena u prometnom sektoru te predstavila analizu postojećih podataka, stanja i politika vezanih uz ravnopravnost i zaštitu žena od diskriminicije. Također je predstavila obvezujući Sporazum na razini EU kojim se nastoji poboljšati položaj žena u prometnom sektoru svake zemlje članice te je pozvala sve sudionike da podrže njegovu implementaciju i praćenje.

– U drugom dijelu, dopredsjednica udruge TransFem, Anica Tuškan, je predstavila rezultate provedenog istraživanja o stanju, iskustvima i stavovima žena u prometnom sektoru, te je pokazala tablice, grafikone i citate koji ilustriraju glavne nalaze i zaključke istraživanja. Također, je upoznala sudionike s metodologijom, uzorkom i ograničenjima istraživanja, te je zahvalila svim ženama koje su ispunile upitnik i podijelile svoje priče i mišljenja.

– U trećem dijelu, održana je panel rasprava koju je moderirala dopredsjednica udruge TransFem, Biserka Zorbas. U panel raspravi su sudjelovale dvije žene koje su čitav svoj radni vijek radile u prometnom sektoru, a to su: Vlatka Škorić, profesorica i koordinatorica u Savezu za željeznicu i Vesna Ribarić, pravnica i humanitarka. One su iznijele svoja iskustva i izazove s kojima su se suočavale radeći u prometnom sektoru. Rasprava je bila živa, zanimljiva i konstruktivna te je pokazala različite potrebe, perspektive, ali i prepreke s kojima se suočavaju žene u prometnom sektoru.

Analiza upitnika govori da je glavni cilj projekta Ž.U.T.I. Znak  – unapređenje i promicanje prava žena u rodno segregiranom zanimanju – ispravno postavljen.

Rezultati istraživanja i rasprave su potvrdili i dopunili postojeće podatke, stanja i politike vezane uz ravnopravnost i zaštitu žena u prometnom sektoru, kako na nacionalnoj, tako i na europskoj razini.

Kako se uključiti u našu inicijativu

Projekt Ž.U.T.I. Znak – žene u transportu inspiriraju je važan korak u promicanju ravnopravnosti i zaštite žena u prometnom sektoru, koji ima veliki utjecaj na gospodarstvo, okoliš i društvo. Istraživanje i okrugli stol su pokazali da žene u prometnom sektoru imaju mnogo izazova, ali i potencijala, te da je potrebno podržati ih i osnažiti ih da ostvare svoje prava i mogućnosti.

Zahvaljujemo se svim našim partnerima i sudionicima koji su podržali našu inicijativu i doprinijeli našem radu.

Pozivamo vas da posjetite našu web stranicu, pratite nas na društvenim mrežama i kontaktirate nas ako želite saznati više o našem projektu, udruzi i aktivnostima, te ako želite sudjelovati u našoj misiji i viziji.

Naša web stranica je: www.transfem.hr

Naše društvene mreže su: Facebook

Naša e-mail adresa je: transfemudruga@gmail.com

Radujemo se vašem javljanju i uključivanju u našu inicijativu. Zajedno možemo napraviti promjenu za bolje. Hvala vam.