Obvezujući Sporazum između Zajednice europskih željezničkih i infrastrukturnih poduzeća (CER) i Europske federacije radnika u prometu (ETF)” potpisan je 5. studenoga 2021., a u svakoj članici CER-a i ETF-a  mora se implementirat kroz dvije sljedeće godine.

Ovaj obvezujući autonomni europski sporazum u skladu je s ciljevima i zadacima Europske unije. To je naglašeno u prijedlogu novog zakonodavstva o suzbijanju diskriminacije i Strategiji za rodnu ravnopravnost 2020. – 2025. U ovoj se strategiji opisuju ključne mjere, među ostalim iskorjenjivanje rodno uvjetovanog nasilja (uključujući spolno uznemiravanje), osiguravanje ravnopravnog sudjelovanja i mogućnosti na tržištu rada (uključujući jednake plaće) i postizanje rodne ravnoteže u donošenju odluka, primjerice u upravnim odborima poduzeća.

Štoviše, u Strategiji za rodnu ravnopravnost poziva se na poduzimanje konkretnih mjera kako bi pravila EU-a o ravnoteži između poslovnog i privatnog života žena i muškaraca funkcionirala u praksi, osiguravanjem da države članice prenesu i provode pravila. Nadalje, CER i ETF pridružili su se inicijativi „Žene u prometu – platforma EU-a za promjene”, koju je 2017. pokrenuo povjerenik EU-a za promet radi pronalaženja rješenja za povećanje zaposlenosti žena u prometnom sektoru.