Drage žene, 

Udruga žena TransFem vas poziva na drugu edukaciju na temu – Osnaživanje žena suočenih s diskriminacijom i kršenjem ljudskih prava u sklopu Projekta “Ž.U.T.I. ZNAK! ŽENE U TRANSPORTU INSPIRIRAJU.”

Na radionici će se govoriti o hijerarhiji potreba i napraviti će se test životnog zadovoljstva.

Upoznati ćemo neke negativne oblike ponašanja kao što su: emocionalna ucjena i neverbalne zabrane (neverbalna komunikacija ) te kako se s tim nositi.

Na kraju ćemo iskusiti vođenu imaginaciju uz glazbu te izabrati motivacijsku zadaću za rad na sebi. 

Pozivamo vas da nam se pridružite.