Znaš li koliku snagu imaš i da možeš promijenite situaciju u kojoj se nalaziš?

Znaš li da je u tijeku Projekt Ž.U.T.I. Znak – žene u transportu inspiriraju – koji se bavi promicanjem ravnopravnosti i zaštite žena u prometnom sektoru, koji je financirao Grad Zagreb, a koji provodimo u suradnji sa Savezom za željeznicu?

Znaš li da su žene koje rade na radnim mjestima na kojima dominiraju muškarci češće izložene diskriminaciji, spolnom uznemiravanju i neprimjerenom ponašanju?

Znaš li da se, usprkos tome što je naše društvo deklarativno demokratsko i antidiskriminirajuće, u praksi mnoge žene i dalje suočavaju s nekim od oblika diskriminacije, mobinga i zlostavljanja?

Pozivamo Te da posjetiš našu web stranicu www.transfem.hr

Prati nas na društvenim mrežama, kontaktiraj nas i saznaj više o našem projektu, udruzi i aktivnostima.

Jedna drugoj možemo pružiti podršku.

Zajedno možemo napraviti promjenu na bolje.

Radujemo se Tvom javljanju i uključivanju u zajedničku inicijativu.

transfemudruga@gmail.com