Osnaživanje žena suočenih s diskriminacijom i kršenjem ljudskih prava

Dana 20.02.2024. godine u suradnji sa Savezom za željeznicu i Gradom Zagrebom koji je financirao cijeli projekt, održana je prva u nizu edukacija na temu – Osnaživanje žena suočenih s diskriminacijom i kršenjem ljudskih prava u sklopu Projekta “Ž.U.T.I. ZNAK! ŽENE U TRANSPORTU INSPIRIRAJU”