Osnaživanje žena suočenih s diskriminacijom i kršenjem ljudskih prava

Dana 20.02.2024. godine u suradnji sa Savezom za željeznicu i Gradom Zagrebom koji je financirao cijeli projekt, održana je prva u nizu edukacija na temu – Osnaživanje žena suočenih s diskriminacijom i kršenjem ljudskih prava u sklopu Projekta “Ž.U.T.I. ZNAK! ŽENE U TRANSPORTU INSPIRIRAJU”

U tijeku je projekt Ž.U.T.I. ZNAK

Udruga TransFem počinje s realizacijom svog 1. projekta: Ž.U.T.I. ZNAK je unapređenje i promicanje prava žena u rodno segregiranom zanimanju Projekt je financiran kroz Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz proračuna Grada Zagreba za područje promicanja ljudskih prava. Prvu aktivnost provodimo zajedno sa SZŽ i poklapa se s temom nacionalnog dana borbe …