Udruga žena TransFem sudjelovati će na Noćnom maršu 8. 03. 2024. povodom Međunarodnog dana žena u sklopu Projekta Ž.U.T.I. Znak – Žene U Transportu Inspiriraju, koji provode u partnerstvu sa Savezom za željeznicu, a koji je financiran iz proračuna Grada Zagreba.

Žene se u organizacijama u kojima dominiraju muškarci još uvijek suočavaju sa „staklenim stropom“ – neformalnim i često nevidljivim preprekama uspinjanju na ljestvici upravljanja.

U usporedbi s drugim sektorima, prometni sektor ima jedan od najnižih udjela žena u radnoj snazi, što ukazuje na postojanje rodne segregacije i diskriminacije u tom području.

Ovi izazovi zahtijevaju hitnu i sveobuhvatnu akciju od strane svih relevantnih dionika, uključujući vladine, međunarodne, privatne i civilne sektore, kako bi se poboljšao položaj i priznao doprinos žena u transportnom sektoru te kako bi se osigurala ravnopravnost spolova, održivost i inkluzivnost u tom području.

Pozivamo sve žene zaposlene u transportnom sektoru da nam se pridruže i ukažu na probleme s kojima se svakodnevno susreću zato što su žene!

Pridružite nam se u borbi za ravnopravnost i priznavanje jednakih prava.

Izbori se za svoja prava.

BUDI SVOJA, BUDI SNAŽNA, POKAŽI DA SI JEDNAKO VAŽNA!

Vidimo se na Noćnom maršu 08.03.2024. Okupljanje u 18:00 sati na Trgu žrtava fašizma u Zagrebu!