U roku od 24 mjeseca od potpisivanja autonomnog  sporazuma svako poduzeće povezano s CER-om definira i provodi politiku rodne ravnopravnosti i raznolikosti. Poduzeća bi trebala definirati tu politiku u prvih 12 mjeseci nakon potpisivanja, uzimajući u obzir načela i mjere utvrđene u sljedećim područjima politike:

– područje politike 1.: općenita politika rodne ravnopravnosti

– područje politike 2.: ciljevi za rodno uravnoteženu zastupljenost

– područje politike 3.: zapošljavanje

– područje politike 4.: usklađivanje poslovnog i privatnog života

– područje politike 5.: razvoj karijere

– područje politike 6.: jednaka plaća i razlika u plaći na temelju spola

– područje politike 7.: sigurnost i zdravlje na radu i radno okruženje

– područje politike 8.: sprečavanje spolnog uznemiravanja i seksizma.

Cilj mjera koje je potrebno uvesti u navedena područja je privući više žena u željeznički sektor, posebno u područja u kojima su žene vrlo slabo zastupljene i tako povećati rodnu raznolikost u željezničkom sektoru te stati na kraj rodno uvjetovanoj profesionalnoj segregaciji.

Za ostvarenje tog cilja nužno je stvoriti privlačno radno okruženje kako bi se željeznička poduzeća i sektor pozicionirali kao privlačni poslodavci za žene te kako bi ih se dugoročno zadržalo.

Stvaranjem radnog okruženja kojim se ukida stereotipno razmišljanje i kultura u kojoj prevladavaju muškarci, kao uvjet za zadržavanje žena u željezničkim poduzećima i sektoru iskorjenjuje se rodnu diskriminaciju i osigurava jednake mogućnosti za žene i muškarce u željezničkom sektoru na svim razinama i u svim područjima te postiže rodnu ravnopravnost.